Úvod

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné…“

Exupéry, Malý princ

Nabízíme vám partnerský přístup při setkání, diskrétnost a mlčenlivost. Jsme připraveni vám naslouchat a nehodnotit vás, provázet a povzbuzovat vás, nekritizovat vás, ale nabízet možná řešení.  Společně můžeme posílit vaše osobní zdroje, díky kterým můžete překonat vaše životní překážky. V případě nepřekonatelných překážek spolu můžeme projít vašimi životními ztrátami a procesem truchlení, abyste mohli jít do dalšího života vnitřně smíření a posílení.

„Co je platné člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši uškodil? A jakou odměnu dá člověk za duši svou?“

Evangelium podle Matouše 16, 26