Ceník


Konzultace jsou poskytovány za přímou úhradu, nejsme vázány zdravotními pojišťovnami, ani systémem sociálních služeb, můžeme vám zaručit naprostou diskrétnost. Zároveň chceme upozornit, že nejsme zdravotnické zařízení a spolupráce s námi nenahrazuje lékařskou či jinou zdravotnickou péči.

Hana Kušnírová

Poradenství, terapie

 • Individuální 1000,- Kč/h
 • Párové/á a rodinné/á 1300,- Kč/h
 • Osobnostní rozvoj 1300,- Kč/h

Supervize

 • Individuální 1200,- Kč/h
 • Skupinová 1600,- Kč/h

Lektorování

Dle domluvy.

Hana Valečková

 • Individuální poradenství a individuální terapie – 800 Kč / hod.
 • Párové poradenství a párová terapie – 1000 Kč/hod.
 • Lektorování – dle domluvy

Jana Uvirová

 • Individuální poradenství a individuální terapie – 800 Kč /hod.
 • Párové poradenství a párová terapie – 1000 Kč/hod.
 • Skupinová terapie pro abstinenty – 200 Kč/1,5 hod.

Pavla Vlčková

Cena se odvíjí s ohledem na skutečnost, že jsem v této chvíli frekventantkou psychoterapeutického výcviku.

 • Individuální poradenství, terapie:
 • První sezení: zdarma
 • Každé další sezení dle domluvy

Platba:

proběhne na místě v hotovosti, případně dle dohody formou faktury.