O nás

PhDr. Hana Kušnírová

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rigorózní zkoušku jsem složila na Univerzitě Karlově v Praze. Z dlouhodobějších výcviků a kurzů jsem prošla dvouletým výcvikem v logoterapii, čtyřsemestrálním sociálně psychologickým výcvikem při Univerzitě Karlově v Praze, čtyřletým výcvikem v rodinné terapii dle V. Satirové, lektorským a master lektorským výcvikem PRIDE (komplexní program pro podporu a rozvoj náhradních rodin). Absolvovala jsem supervizní výcvik. Asociace manželských a rodinných poradců (dále AMRP) mě uznala certifikovaným samostatným manželským a rodinným poradcem a také certifikovaným supervizorem  AMRP.

Svou profesní praxi jsem začala u prof. Kratochvíla v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Poté jsem pracovala jako vězeňský psycholog. Dlouhodobě jsem byla zaměstnaná v Centru psychologické pomoci, p.o., detašovaném pracovišti Rodinná a manželská poradna v Opavě. Několik let jsem byla vedoucí poradny. Od r. 2021 pracuji v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci v Bruntálu. V minulosti jsem také učila na Slezské univerzitě v Opavě, lektorovala jsem množství seminářů se zaměřením na komunikaci, mezilidské vztahy a náhradní rodinnou péči.

Mgr. et Mgr. Hana Valečková


Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika – vychovatelství se zaměřením na etopedii na Univerzitě v Hradci Králové a dále jednooborou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu studia jsem prošla Psychosociální průpravou pro protidrogové koordinátory a svou pracovní dráhu jsem začala prací s dětmi. Již dlouhou dobu působím jako vězeňský psycholog, pracovala jsem také v Akademické poradně Slezské univerzity jako psycholog a na Slezské univerzitě jsem v minulosti učila. Jsem absolventkou dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (institut Gestalt – dialog). Své vzdělání jsem doplnila o řadu odborných kurzů (kurz krizové intervence, kurzy adiktologie, motivační rozhovory, kurzy pro práci s vybranými psychodiagnostickými metodami a další), od roku 2014 se věnuji oblasti léčby závislostí a od roku 2021 také personální psychologii a lektorování. Při své terapeutické práci vycházím z potřeb klientů, terapeuta vnímám jako „průvodce“ určitou životní etapou klienta. Mohu být k dispozici v oblasti osobního rozvoje nebo při řešení zátěžových životních situací. Zaměřuji se také na práci s traumatem.

Bc. Jana Uvirová, DiS.

Vystudovala jsem obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě. Jsem absolventkou dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku Modelu růstu V. Satirové. Od roku 2005 do roku 2016 jsem pracovala jako terapeut v Psychiatrické nemocnici v Opavě na primariátu pro léčbu závislostí. Poté jsem pět let pracovala jako terapeut na speciálním oddíle pro léčbu závislostí ve Věznici a ústavu pro zabezpečovací detenci v Opavě. Od roku 2011 pracuji také jako externí rodinný terapeut v Asistenčním, mediačním a terapeutickém centru v Opavě a v Krnově. Při své práci se inspiruji humanistickou psychologií a přístupem Virginie Satirové (americká sociální pracovnice, psycholožka a terapeutka, je označována za zakladatelku rodinné terapie). Zaměřuji se na oblast rodinných vztahů, zkvalitňování komunikace, posilování sebeúcty, na adiktologickou problematiku, i na osobní rozvoj a růst.

Mgr. Pavla Vlčková

Nejprve jsem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor matematika – fyzika. Poté jsem na Filosofické fakultě téže univerzity absolvovala obor Andragogika. Nyní jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v rodinné terapii dle Virginie Satirové. Inspiraci pro svoji práci hledám rovněž v tradičních východních kulturách. Účastnila jsem se mj. semináře Ajurvédské psychologie a Psychosomatiky z pohledu Ajurvédy.