O nás

PhDr. Hana Kušnírová

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rigorózní zkoušku jsem složila na Univerzitě Karlově v Praze. Z dlouhodobějších výcviků a kurzů jsem prošla dvouletým výcvikem v logoterapii, čtyřsemestrálním sociálně psychologickým výcvikem při Univerzitě Karlově v Praze, čtyřletým výcvikem v rodinné terapii dle V. Satirové, lektorským a master lektorským výcvikem PRIDE (komplexní program pro podporu a rozvoj náhradních rodin). Absolvovala jsem supervizní výcvik. Asociace manželských a rodinných poradců (dále AMRP) mě uznala certifikovaným samostatným manželským a rodinným poradcem a také certifikovaným supervizorem  AMRP.

Svou profesní praxi jsem začala u prof. Kratochvíla v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Poté jsem pracovala  jako vězeňský psycholog, od r. 2009 pracuji jako psycholog v Centru psychologické pomoci, p.o., detašovaném pracovišti Rodinná a manželská poradna v Opavě. Několik let jsem byla vedoucí poradny. V minulosti jsem také učila na Slezské univerzitě v Opavě, lektorovala jsem množství seminářů se zaměřením na komunikaci, mezilidské vztahy a náhradní rodinnou péči. Lektoruji odborné přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči podle modelu PRIDE, vzdělávání pro pěstouny , především pěstouny na přechodnou dobu, a nabízím supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích, hlavně v oblasti SPOD.

MUDr. Viliam Kušnír

Absolvoval jsem Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích. Složil jsem v oboru psychiatrie dvě atestační zkoušky. Mám za sebou dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii. Složil jsem také zkoušku v systematické psychoterapii. Vzdělávám se v oblasti komunikace „lékař – pacient“.

Moje praktické zkušenosti vycházejí jak z působení na lůžkovém oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě, tak i z psychiatrické ambulance v Ostravě. Několik let jsem byl soudním znalcem v oboru psychiatrie. V současné době pracuji jako vedoucí lékař stacionářů a Centra duševního zdraví v Opavě.