Nabídka

Co nabízíme:

Hana Kušnírová

Individuální, párové a rodinné poradenství

Individuální, párovou a rodinnou terapii

Individuální, skupinovou supervizi či kazuistickou supervizi

Setkání zaměřená na osobnostní rozvoj

Lektorování

Hana Valečková

Individuální a párové poradenství

Individuální a párovou terapii

Lektorování

Jana Uvirová

Individuální a párové poradenství

Individuální a párovou terapii

Skupinové poradenství pro abstinenty

Pavla Vlčková

Individuální poradenství a terapie

Jak bude navázání naší spolupráce probíhat:

Hana Kušnírová

Poradenství, terapie, osobnostní rozvoj

Při prvním setkání zaměřeném na poradenství nebo terapii vás vyslechnu a doptám se vás, co potřebujete. Pomůžu vám porozumět vaší potřebě v případě, že si nejste jistí tím, co vlastně chcete či potřebujete. Společně vyhodnotíme, zda nabídka spolupráce z mé strany vyhovuje vaší potřebě a budeme v ní pokračovat, zda další spolupráci budete potřebovat, nebo po konzultaci vyhledáte jinou pomoc.

V případě vaší žádosti o poradenství či terapii se zaměřením na vaše dítě, se setkám nejdříve s oběma rodiči, kdy vyhodnotíme, zda vám mohu pomoci nebo budete potřebovat jiného specialistu.

Při práci s párem se také sejdeme poprvé všichni tři – partneři a já.

Při setkání zaměřeném na osobnostní rozvoj se na prvním setkání domluvíme, na čem potřebujete pracovat, a dojednáme si cíl naší spolupráce.

Lektorování

Dle vaší objednávky mohu připravit seminář v oblasti sebepřijetí, osobnostního růstu (včetně možnosti zpracování ztrát), komunikace, náhradní rodinné péče, výchovy a vztahů.

Hana Valečková

V průběhu prvního setkání bude prostor ke vzájemnému seznámení a zmapování toho, jak může naše spolupráce probíhat, jaká jsou Vaše očekávání a také co mohu nabídnout. Věřím v to, že každý člověk je jedinečný a originální a sám více či méně vědomě cítí, co v danou chvíli potřebuje. Psycholog či terapeut může být „jen“ průvodcem v určité etapě života. Z tohoto základu se bude také odvíjet rámec spolupráce, například v počtu a frekvenci setkání. Obrátit se na mne můžete s tématy, týkajících se osobnostního rozvoje, při osobních krizích, ztrátě partnera či úmrtí blízkého člověka, při změnách nálad, psychosomatických potížích, nadměrné stresové zátěži, potížích se závislostí.

Jana Uvirová

Naše první setkání bude sloužit k našemu vzájemnému seznámení, ke zmapování Vašich představ a potřeb. Vždy se budeme snažit pojmenovat, co potřebujete a jaké je Vaše očekávání. Vaše potřeby, se mohou v průběhu spolupráce měnit, společně budeme pracovat na naplnění Vaší zakázky. Nabízím individuální přístup ke každému klientovi. Nabízím podporu a pomoc lidem, kteří se potýkají se závislostí. Nabízím podporu při posilování motivace u lidí, kteří se rozhodli abstinovat a nabízím kontakt jejich rodinám – rodičům, partnerům/partnerkám i kontakt pro rodiče, které trápí některá forma závislostí u dospívajících dětí. Mohu nabídnout také skupinové poradenství pro abstinenty a podpořit tak jejich setrvání v abstinenci.

Obrátit se na mne můžete i s osobními či rodinnými problémy. Nabízím pomoc při partnerských či rodinných krizích, práci na zlepšení problémové partnerské komunikace, podporu při rozhodování, provázení obtížnými obdobími, vyrovnání se se ztrátou, apod.

Vím, že rozhodnutí vyhledat pomoc nemusí být vůbec jednoduché, ale pokud se tak rozhodnete, budu velmi ráda, když Vás budu moci na Vaší cestě ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu provázet a podporovat. Ráda Vám pomohu při hledání odpovědí a řešení nejrůznějších témat a problémů, které Vás v životě potkávají.

Pavla Vlčková

Naše první setkání bude především o vzájemném seznámení. Pro úspěšnou práci je potřeba otevřenosti, důvěry, respektu. Ne každému klientovi vyhovuje každý terapeut, což může platit i obráceně.

Naším společným cílem bude nalezení rovnováhy mezi Vaším tělem, myslí, duší a vnějším prostředím, která přináší vitalitu, zdraví, radost do života. To vše s ohledem na Vaše individuální potřeby, touhy.

Jak se objednat?