Příspěvek VZP

Příspěvek VZP

Od srpna bude VZP opět přispívat  svým klientům na psychoterapeutickou péči i mimo zdravotnictví, a to 10x příspěvek 500,-Kč za sezení u psychoterapeutů uvedených v jejich seznamu – viz stránky VZP – výhody.