Pár slov pro povzbuzení

Pár slov pro povzbuzení

Král Šalamoun byl v židovské tradici považován za velice moudrého panovníka. Jako král byl bohatý a měl velké možnosti realizovat své nápady. Předsevzal si, že moudře propátrá a prozkoumá vše, co se pod nebem děje, že bude hledat moudrost, ale chtěl poznat také „ztřeštěnost a pomatenost“. Stavěl velkolepá díla, vyzkoušel „radovánky“, hledal moudrost, nahromadil majetek… Když se na to vše zpětně podíval, uvedl, že je to vše pomíjivost a honba za větrem. Po tom všem, co zažil, napsal ve své knize Kazatel (3,12): „Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.

Je tam i známý text příhodný pro dnešní situaci:

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

Je čas rození i čas umírání,

Je čas sázet i čas trhat,

Je čas zabíjet i čas léčit,

Čas bořit i čas budovat,

Čas plakat i čas smát se,

Čas truchlit i čas poskakovat,

Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat,

Čas objímat i čas objímání zanechat,

Je čas hledat i čas ztrácet,

Je čas opatrovat i čas odhazovat,

Je čas roztrhávat i čas sešívat,

Čas mlčet i čas mluvit,

Je čas milovat i čas nenávidět,

Čas boje i čas pokoje.